rezerwacja

Zapraszam do rezerwacji online.

Klinika Zdrowia i Urody

Ul Królewskie Wzgórze 36 Gdańsk

Administratorem danych osobowych jest Nakiedy. Nakiedy wyznaczyło Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem email: iod@nakiedy.pl , telefonicznie: (+48) 575 714 634 lub drogą pocztową na adres siedziby. Nakiedy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, przy ul. 3 Maja 15/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000613743, REGON 364245886, NIP 5882417353.O tym jakie dane są zbierane, w jakim celu i jak długo decyduje Przedsiębiorca.  Dane to: Imię i nazwisko, email oraz numer telefonu i IP. Dane zbierane są w celu dokonania rezerwacji wizyty oraz powiadomień i przypomnień o wizycie. Dane przechowywane są do czasu zakończenia umowy pomiędzy Nakiedy i Przedsiębiorcą a po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń prawnych w tym podatkowych i cywilnych.

Jakie przysługują mi prawa

Każdy Użytkownik ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych (art. 15 RODO)
b) do sprzeciwu (art. 21 RODO)
c) poprawiania danych osobowych (art. 16 RODO)
d) bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
e) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
f) przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Nakiedy oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Nakiedy zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera jednak wyłączenie go spowoduje brak dostępu do Usługi.