fala uderzeniowa

Mechanizm powstania fali uderzeniowej

Fala uderzeniowa (shock wave) jest falą mechaniczną o bardzo krótkim czasie trwania (10 ms). Początkowo w ciągu nanosekund dochodzi do wzrostu ciśnienia od wartości ciśnienia otoczenia do wartości maksymalnej (100 MPa), po czym maleje ono wykładniczo, osiągając wartość mniejszą od wartości wyjściowej, a następnie powraca do wartości początkowej. Jej energia może oddziaływać przez siłę mechaniczną wyprodukowaną bezpośrednio lub pośrednio. Drgania mechaniczne rozprzestrzeniają się w postaci fal podłużnych w tkankach ludzkiego ciała z  szybkością około 1540 m/s. Wszystkie urządzenia do terapii falą uderzeniową, stosowane w  urologii, ortopedii czy dermatologii wykorzystują falę wygenerowaną poza ciałem pacjenta (ekstracorporeal), która następnie zostaje przekazana do tkanek docelowych. Zależnie od efektu, który ma zostać osiągnięty, strumień energii może być zogniskowany (skupiony) na niewielkim obszarze i wpływać na konkretny region anatomiczny lub być rozproszony.

Przykłady terapii z wykorzystaniem fali uderzeniowej stosowanej w naszym gabinecie: