zaburzenia erekcji

Terapia zaburzeń erekcji przy zastosowaniu fali uderzeniowej to nowa metoda dostępna w naszej Klinice zdrowia i Urody Laaesthetic.

Badania dowiodły, że działanie fali uderzeniowej sprzyja neowaskularyzacji, zwiększeniu proliferacji i różnicowania komórek śródbłonka, zwiększeniu liczby komórek mięśni gładkich oraz promocji wytwarzania tlenku azotu.

Terapia jest dedykowana dla osób z naczyniopochodnymi zaburzeniami erekcji.
W wyniku zastosowania tej terapii dochodzi do istotnej poprawy w zakresie domeny funkcji erekcyjnej, funkcji śródbłonka naczyniowego i wzrostu średniej punktacji skali twardości erekcji.

W badaniach z udziałem ludzi nie odnotowano skutków ubocznych zarówno podczas leczenia jak i  po terapii, a  pacjenci deklarowali wysoki poziom zadowolenia z  leczenia. Skuteczność poprawy funkcji erekcyjnej utrzymywała się długoterminowo.

Zalety terapii wiążą się z usuwaniem przyczyny naczyniopochodnych zaburzeń erekcji co skutkuje długotrwałą poprawą sprawności seksualnej i pozwala przywrócić chorym spontaniczność prowadzenia życia seksualnego.

Zabieg jest bezbolesny, trwa około 5 min. W celu uzyskania dobrych rezultatów zabieg powtarzany jest dwa razy w tygodniu przez trzy tygodnie. Następnie przerywamy terapię na miesiąc i ponownie powtarzamy dwa razy w tygodniu przez trzy tygodnie.